O Nas

Firma EVAP-DRY i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność od roku 2011.

Firma nasz skupia swoją uwagę na przemyśle mleczarskim, a zwłaszcza na zagadnieniach dotyczących zagęszczania produktów mleczarskich oraz ich suszenia.

W miarę prowadzenia działalności zwiększył się zakres oferowanych usług. Oprócz technik zagęszczania i suszenia firma oferuje również osuszacze adsorpcyjne i kondensacyjne, nagrzewnice parowe i gazowe, systemy filtracji powietrza do instalacji proszkowni w pełnym zakresie, systemy przygotowania i rozpylania lecytyny do proszków mlecznych, systemy mieszania i homogenizacji surowców mlecznych z tłuszczami oraz filtry workowe oraz rekuperację ciepła z powietrza odlotowego z suszarni.
Od niedawna nawiązaliśmy współpracę z firmą Ekonek z Hiszpanii, oferującą suszarnie typu PSD (Pulse Spray Drying) oraz suszarnie typu fontannowego (Spouted Bed Drying). Suszarnie PSD służą do suszenia produktów ubocznych przemysłu spożywczego (krew zwierzęca, drożdże odpadowe z browarnictwa, hydrolizaty białkowe szlamu z jelit zwierzęcych. Prowadzono również testy suszenia produktów mleczarskich – z powodzeniem. Suszarnie typu fontannowego(SBD) służą do produkcji granulatów z różnych surowców tj. osadów czynnych i pofermentacyjnych z oczyszczalni ścieków, odpadów przemysłu rybnego i mięsnego.

Poza tym oferujemy systemy foto-puryfikacji płynnej żywności za pomocą promieniowania UV o określonej długości firmy Sure Pure. Systemy utrwalają żywność płynną (soki, surowce mleczne) bez niszczenia ważnych składników odżywczych. Systemy te można zastosować do przedłużenia terminu przydatności pasteryzowanego mleka (ang. shelf life). To samo dotyczy utrwalania soków. Technologia jest sprawdzona i zaaprobowana w UE. Przed zastosowaniem jej, można przeprowadzić próby na instalacji pilotowej.

Od 2019 firma ma w ofercie urządzenia do przetwórstwa owoców, warzyw, ziół itp. Oferowane urządzenia to suszarnie konwekcyjne, suszarnie liofilizacyjne (sublimacyjne). Oprócz tego oferujemy urządzenia do detekcji X-Ray, optyczne sortowniki i inne urządzenia wykorzystywane w przetwórstwie owoców i warzyw.

Oferujemy również instalacje suszarnicze do suszenia proszków jajecznych oraz linie do wstępnej obróbki surowca jajecznego przed suszeniem.

Oferujemy również modernizację istniejących wyparek i suszarni wraz z optymalizacją zużycia energii i zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń.

W zakresie projektowania i realizacji przedsięwzięć firma nasza współpracuje z innymi wykonawcami zapewniającymi pełny profesjonalizm w prowadzeniu inwestycji. Gwarantujemy wsparcie dla naszych klientów nie tylko w okresie gwarancji ale również i w okresie pogwarancyjnym.

Zadowolenie naszych Klientów jest dla nas wartością nadrzędną.

Zapraszamy do współpracy równocześnie dziękując naszym dotychczasowym Klientom za zaufanie.

 

Prezes Zarządu